Friskrivning

Begränsning av ansvar för internt innehåll

Innehållet på vår webbplats har sammanställts med omsorg. Däremot tar vi inte något ansvar för aktualiteten, fullständigheten eller noggrannheten på någon av sidorna.

Begränsat för ansvar för externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar till webbplatser som tillhör tredje part (“externa länkar”). Eftersom innehållet på dessa webbplatser inte är under vår kontroll, kan vi inte ta något ansvar för ett sådant externt innehåll. I samtliga fall är leverantören ansvarig för innehållet och riktigheten i den information under förutsättning att informationen i de länkade webbplatserna är tillgänglig. Vid den tidpunkt då länkarna placerades, var inga överträdelser av lagen kända för oss. Så snart en överträdelse av lagen blir känt för oss, kommer vi omedelbart att ta bort länken i fråga.

Copyright

Innehåll och verk publicerade på denna webbplats regleras av lagarna om upphovsrätt. All kopiering, bearbetning, distribution eller någon form av utnyttjande utanför ramen för upphovsrätten kräver föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen eller upphovsmännen i fråga.

Dataskydd

Ett besök på vår webbplats kan leda till lagring på vår server med information om tillgång (datum, tid, när sidan nås). Detta innebär inte någon analys av personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress). Om personuppgifter samlas in, inträffar detta bara - i den mån det är möjligt - med föregående samtycke från användaren av webbplatsen. Varje vidarebefordran av uppgifter till tredje part utan uttryckligt medgivande från användaren får inte ske.

Vi vill uttryckligen påpeka att överföring av data via internet (t.ex. via e-post) kan erbjuda säkerhetsproblem. Det är därför omöjligt att skydda uppgifter helt mot åtkomst av tredje part. Vi kan inte ta något ansvar för skador som uppkommer till följd av sådana säkerhetsproblem.

All tredjepartsanvändning av kontaktuppgifter är uttryckligen ej tillåtet. Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder i fråga om oönskad insamling av sådan information eller för att skicka reklaminformation i forum, med hjälp av e-post, sms eller på annat sätt.