Egen vitbalans med gråkort.

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

  • Egen vitbalans med gråkort.

   Har inte ställt in egen vitbalans ofta, så jag brukar glömma hur det går till gång från annan.

   Så här gör jag med min Nikon D800:

   1. Riktar kameran mot gråkortet och ställer in skärpan på krysset i mitten på gråkortet, med vitbalansen inställd på pre


   2. Trycker ner vitbalansknappen (WB) tills pre börjar blinka i LCD-displayen.

   3. Innan pre slutat blinka trycker jag ner kamerans avtryckarknapp helt tills jag ser att GD blinkar i LCD-displayen, vitbalansen är då inställd.